طرح‌های پژوهشی

ردیف مجری طرح عنوان طرح وضعیت طرح
1 دکتر محمود مختاری تحلیل معرفت‌شناختی خطا انجام شده
2 دکتر ابوتراب یغمایی نسبت شروح معرفتی و معنایی پیشرفت علمی با شاخصه‌های در سیاست‌گذاری علم خاتمه یافته
3 دکتر محمود مختاری تبیین ماهیت، کارکرد و عاملیت مصنوعات فناوری‌های همگرا انعقاد قرارداد پژوهشی
4 دکتر ابوتراب یغمایی نقش مدل‌سازی در مقیاس ریزساختار در «هم‌گرایی معرفت و فناوری به‌منظور بهره‌مندی اجتماع» انعقاد قرارداد پژوهشی
5 دکتر امید کریم‌زاده چالش «آزادی‌گرایی» برای نظریه عدالت توزیعی رالز داوری طرح‌نامه
6 دکتر امید کریم‌زاده شکاکیت ناشی از اختلاف نظر در حوزه باورهای دینی، اخلاقی و علمی: ارائه راه حلی مبتنی بر مفهوم هم‌ترازی داوری طرح‌نامه
7 دکتر هاشم مروارید بررسی تبیین های طبیعت‌گرایانه درباره بازنمایی ذهنی داوری طرح‌نامه
8 دکتر هاشم مروارید حذف‌گرایی در باب ذهن داوری طرح‌نامه
9 دکتر سعید معصومی بررسی اصول روش‌شناختی و مبانی نظریه‌های فضا - زمان داوری طرح‌نامه
10 دکتر سعید معصومی بررسی مساله خلق از عدم در کیهان‌شناسی معاصر داوری طرح‌نامه
11 دکتر میثم محمدامینی بررسی رابطه علم و ارزش در چارچوب نظریه‌ای جامع در باب ارزش‌ها داوری طرح‌نامه
پیوندها:
گروه‌های پژوهشی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی