تاریخچه پژوهشکده

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی فعالیت خود را از شهریورماه 1392 آغاز نموده‌ است. ویژگی متمایز این پژوهشکده موقعیت آن در دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان یکی از مهم­ترین دانشگاه‌های مادر در کشور می‌باشد.

چشم‌انداز پژوهشکده

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری در افق چشم‌انداز 1404 دانشگاه، پژوهشکده‌‌ای است میان‌رشته‌ای، نظریه‌پرداز و الهام‌بخش در جهان اسلام در حوزه‌ی سیاست‌گذاری علم و فناوری مبتنی بر پژوهش‌های بنیادین، دارای نظام آموزشی پژوهش‌محور مبتنی بر الگوی اسلامی - ایرانی، توانمند در پژوهش‌های بنیادینِ حوزه‌  مطالعات علم و فناوری، ارائه‌‌دهنده‌ ساز و کارهای بومی در جهت حل مسائل بنیادین و سیاستی علم و فناوری کشور، مروج بنیادین به حوزه علم و فناوری و بهره‌مند از اعضای هیات‌علمی متهد و متخصص.

چشم‌انداز پژوهشکده

ارائه‌ الگوهای سیاست‌گذاری علم و فناوری مبتنی بر فهم و ارزیابی جنبه‌های معرفتی و اجتماعی علم و فناوری، بر اساس رهیافت‌های حاصل از مطالعات اسلامی - ایرانی و راهکارهای حاصل از تعامل با سایر موسسه‌های پژوهشی - آموزشی دانشگاهی، برای برون‌رفت از بحران‌های ناشی از نگرش غربی به علم و فناوری و زمینه‌سازی برای اعتلای بنیه فکری و اخلاقی جامعه علمی.

 اهداف کلی پژوهشکده

  • 1- پژوهش برای بازشناسی تمام ساحت‌های علم و فناوری نوین

  • 2- پژوهش‌های انتقادی در نگرش‌ و جهت‌گیری علم و فناوری نوین

  • 3- پایش مستمر تحولات بنیادین علم و فناوری دنیا و واکاوی ابعاد معرفتی و اجتماعی آن

  • 4- پژوهش تاثیر متقابل علم و فناوری از یکسو و جامعه، فرهنگ، اقتصاد و سیاست از سوی دیگر

  • 5- پژوهش‌های میان رشته‌ای ناظر بر مسایل ایرانی و با استانداردهای جهانی

  • 6- نظریه‌پردازی و ارائه الگو برای تصمیم‌گیرندگان حوزه علم و فناوری

  • 7- ترویج تفکر انتقادی در حوزه علم و فناوری

  • 8- تربیت نیروی انسانی متخصص