رئیس پژوهشکده

دكتر جميله علم‌الهدی 
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

29905460
22431717
G_Alamolhoda [at] sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری 1394 ← تا زمان حال
  • عضو حقیقی هیات اجرایی جذب دانشگاه شهید بهشتی 1401 ← 1405
  • قائم‌مقام و دبیر ستاد تعلیم و تربیت 1401 ← 1404
  • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه شهید بهشتی 1401 ← 1405
  • رئیس گارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری 1401 ← 1403
  • عضویت در هیئت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی 1400 ← تا زمان حال
  • عضو کمیته علمی همایش بین المللی نظریه‌پردازی در علوم انسانی و دینی 1400 ← تا زمان حال
  • عضو شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی گوهرشاد 1400 ← 1400