کتاب‌ها

ردیف
سال انتشار
(آخرین چاپ)
ناشر
عنوان کتاب
نوع اثر
پدید آورنده
1 ۱۳۹۴ نشر نو
آرمان‌شهر، دلفین، رایانه (مری میجلی)
ترجمه دکتر میثم محمدامینی
2 ۱۳۹۴ نشر نو
فلسفة زندگی
 (کریستوفر همیلتن)
ترجمه دکتر میثم محمدامینی
3 ۱۳۹۴ نشر نو
علم و شعر
 (مری میجلی)
ترجمه دکتر میثم محمدامینی
4 1394 رسا
مدیریت نوآوری ۲: یکپارچه‌سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان
(جوزف تید)
ترجمه
کار مشترک
دکتر هادی نیلفروشان
5 1394 بصیرت
نسبیت
 (راسل استانارد/ ترجمه پوریا ناظمی)
ویرایشِ ترجمه دکتر ابوتراب یغمایی
6 1393 کانون اندیشه جوان نقش جریان روشنفکری در سکولاریسم تربیتی تألیف دکتر جمیله علم‌الهدی
7 1393 نشر نو
هزار چهره علم
(لزلی استیونسن)
ترجمه دکتر میثم محمدامینی
8 ۱۳۹۳ نشر نو
گفت‌وگو در باب صدق
 (میک گوردون)
ترجمه دکتر میثم محمدامینی
9 ۱۳۹۳ نیاز دانش
مقدمه‌ای بر الکترودینامیک
(دیوید جی.  گریفیتس)
ترجمه
 (کار مشترک)
دکتر ابوتراب یغمایی
10 1392 هرمس
درآمدی به فلسفه زبان
(ویلیام لایکن)
ترجمه دکتر میثم محمدامینی
11 ۱۳۹۲ نیاز دانش
الکترودینامیک کلاسیک
(جان ‌دیوید جکسون)
ترجمه
 (کار مشترک)
دکتر ابوتراب یغمایی
12 1391 دانشگاه امام صادق علیه السلام
نظریه اسلامی تعلیم و تربیت
(مبانی آموزش رسمی)
تالیف
دکتر جمیله علم‌الهدی
13 1391 مینوی خرد
علم، جامعه، اخلاق
(لزلی استیونسن)
ترجمه
(کار مشترک)
دکتر میثم محمدامینی
14 ‍۱۳89 پژوهشگاه صنعت نفت‏‫ ترسیم نقشه راه تکنولوژی
ترجمه مجموعه مقاله
(کار مشترک)
دکتر هادی نیلفروشان
15 1387 عابد تعالی انسان از دیدگاه مولانا و یاسپرس تالیف دکتر جمیله علم‌الهدی
16 1387 س‍وره‌ م‍ه‍ر‏‫ پ‍رس‍ش‌ از م‍اه‍ی‍ت‌ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ در ای‍ران
تالیف مجموعه مقاله
(کار مشترک)
دکتر جمیله علم‌الهدی
17 1386 دانشگاه شهید بهشتی بررسی مبانی نظری آموزش جهان تالیف دکتر جمیله علم‌الهدی
18 1386 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی بررسی تطبیقی و ترازیابی در نظام‌های آینده‌پژوهی شش کشور: پیشنهاد نظام مناسب برای آینده‌نگاری در ایران
تالیف مجموعه مقاله
(کار مشترک)
دکتر هادی نیلفروشان
19 1385 م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی قدّس سرّه ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌): ن‍ق‍دی‌ ب‍ر س‍وب‍ژک‍ت‍ی‍وی‍س‍م‌ و دوآل‍ی‍س‍م تالیف دکتر جمیله علم‌الهدی
20 1384 دانشگاه امام صادق علیه‌السلام م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌ «ب‍راس‍اس‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ص‍درا» تألیف دکتر جمیله علم‌الهدی
21 1395 دانشگاه شهيد بهشتی گامی در فلسفه فيزيك، موجبيت و پيش‌بينی تالیف دکتر محمد مختاری
پیوندها:
کتابخانه پژوهشکده
کتابخانه مرکزی دانشگاه
سامانه آذرسا (جستجوی کتاب)